اخبار ورزشی » بازیکنان وایادولید:”از رئال نمی ترسیم، شانس خواهیم داشت”