اخبار ورزشی » تیم سولاری، همچون یک غول: 25 گل زده و شش گل خورده در هشت بازی!