اخبار ورزشی » دستمزد بالای ناواس یکی از دلایل جدا شدنش