اخبار ورزشی » مخالفت پدر پدیده اسپانیایی با پیوستنش به رئال و بارسا