اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 15 آگوست 2019