اخبار ورزشی » پوچتینو:”با رئال همذات پنداری می کنم”