اخبار ورزشی » «پیش بینی قهرمانی رئال مادرید در اروپا، من را به وجد آورد”