اخبار فناوری » جانی آیو پس از 30 سال اپل را ترک می کند