اخبار فناوری » جمع‌بندی روز: پنج شنبه، 16 خرداد 1398