اخبار فناوری » مدیرعامل هواوی: با ارتش آهنین به جنگ تحریم‌های آمریکا می‌رویم